Je použitý software legálny?

Je použitý software legálny?

Finančná výhoda použitých softvérových licencií je nepopierateľná. Oplatí sa však obetovať percentá financií za sto percent istoty a ochrany?

 

Nákup a predaj softvérových licencií nie je žiaden výmysel, podpultový predaj či vyšpekulovaný podnikateľský ťah. Mnoho zakúpených licencií zostáva nevyužitých, čo je škoda. Zároveň, ak sa rozhodnete kúpiť si softvér a po určitom čase zistíte, že ho nepotrebujete, mali by ste mať právo ho ďalej predať, keďže sa kúpou stal vaším majetkom. Aj z tohto dôvodu vyhlásil Európsky súdny dvor v roku 2012 obchod s licenciami na použitý softvér za prípustný.

Vo svojom tlačovom oznámení z 3.7.2012 vyčerpáva výlučné právo výrobcu softvéru na distribúciu licencovanej kópie programu s prvou kúpou. Ďalej rozvádza princíp vyčerpania distribučného práva, ktoré platí:

  • keď majiteľ autorských práv (výrobca) predáva na trhu kópie svojho softvéru na dátovom nosiči (CD-ROM alebo DVD)
  • a zároveň, keď ich šíri prostredníctvom sťahovania zo svojej internetové stránky.

 

Okrem povolenia aj záruky s lokálnym predajcom

Solventnosť firiem, ktoré predávajú použité licencie za plnej podpory Európskeho súdneho dvora, si môžete overiť aj na základe ďalších náležitostí. Najdôležitejšou z nich je právna ochrana, zastúpenie a vybavenie všetkých náležitostí v prípade napadnutia legálnosti. Ďalšími sú zmluvy k nákupu softvéru, ktoré majú zabezpečiť právne záruky a originalitu produktov. Bonusom sú ramcové zmluvy zastrešujúce nasledujúce predaje bez nutnosti podpisovania ďalších zmlúv. Spoločnosť SoftwarePro pri predaji požitých softvérových licencií prevádza na zákazníka kompletné vlastnícke práva k týmto licenciám. To znamená, že zákazník sa tak stáva právoplatným vlastníkom licencie a je jej legálnym majiteľom.

Ako môže niekto napadnúť legálnosť, keď sú licencie originálne?

Predaj použitého softvéru sa riadi striktnými pravidlami, ako určil SDEU. Spochybniť legitimitu  softvéru teda môže len majiteľ autorských práv k produktu (napr. Microsoft). K takémuto tvrdeniu musí samozrejme disponovať relevantnými dôkazmi. Prípadne sa domáhať odškodnenia súdnou cestou.

Solventný predajca by mal zasiahnuť práve ešte krok pred takýmto rozhodnutím vlastníka autorských práv, licenciu spätne od zákazníka odkúpiť a vstúpiť do sporu s vlastníkom autorských práv. Takúto záruku dáva svojim zákazníkom aj spoločnosť SoftwarePro. Prevod vlastníctva licencie je zastrešený transparentnou zmluvou o predaji softvéru.

Záverom, pri máloktorom predaji „z druhej ruky“ dostanete toľko záruk a právnych krytí ako pri nákupe softvérových licencií.

Zdieľať

Komentáre

comments

Žiadne komentáre

Sorry, the comment form is closed at this time.