Časté otázky

Čo je použitý softvér?

Použitým softvérom môžeme nazvať akýkoľvek softvér, ktorý bol už raz aktivovaný/použitý prvým nadobúdateľom.

Je použitý softvér legálny?

V roku 2012 vyhlásil Európsky súdny dvor obchod s licenciami na použitý softvér za legálny. Obchodovanie s takýmto softvérom sa však riadi striktnými pravidlami ako určil SDEU. Kompletné znenie rozsudku Európskeho súdu nájdete TU.

Čo je softvérová multilicencia?

Softvérová multilicencia je licencia na používanie softvéru na viacerých počítačoch súčasne alebo na serveri pre viacej pracovných staníc. Multilicencia je zvyčajne lacnejšia ako rovnaký počet individuálnych licencií a je preto výhodnejším riešením.

Pre koho sú určené softvérové multilicencie?

Softvérové multilicencie sú primárne určené pre všetky spoločnosti, na ktorých sú programy používané na viacerých počítačoch. Sú teda výhodným riešením malé, stredné, či veľké podniky, štátnu správu, zdravotníctvo, školstvo a pod.

Ako prebieha predaj použitého softvéru?

V prvom rade formou telefonického kontaktu alebo osobného stretnutia zistíme,  aké ma firma požiadavky a na základe týchto informácií pripravíme konkrétnu ponuku s informáciami o obchode s použitými licenciami. Po odsúhlasení ponuky je klientovi zaslaná zmluva na kontrolu. Nasleduje vystavenie faktúry, ktorá je spolu so zmluvami a záložným médiom poslaná klientovi poštou. Po doručení zásielky má klient možnosť kupovaný produkt otestovať, následne podpísať obe zmluvy a poslať ich na adresu spoločnosti SoftwarePro. Po uhradení faktúry na účet spoločnosti SoftwarePro bude podpísaná zmluva zaslaná zákazníkovi, čím sa stane prevod práv právoplatným.

Ako prebieha výkup použitého softvéru?

Podmienkou výkupu softvéru pri FPP/krabicových a PKC/OEM verziách je kompletné originálne balenie produktu, vrátane nepoškodených COA štítkov a nepoškodeného originálneho média (ak bolo súčasťou balenia). Pri multilicenciách je to produktový kľúč a originál záložného média od prvonadobúdateľa. Doklad/faktúru o nadobudnutí predávaného softvéru alebo jeho kópiu je nutné predložiť k nahliadnutiu, aby bolo možné overiť že predávajúci je skutočným vlastníkom/nositeľom licenčných práv. Pokiaľ niektorá časť z tohto balenia bude chýbať alebo bude poškodená do takej miery že nespĺňa svoj účel licencia sa nedá vykúpiť. Zákonnou podmienkou predaja je, že každá takto predávaná licencia FPP/PKC/MULTI musí byť odinštalovaná zo zariadenia predávajúceho, prípadne učinená nefunkčnou, a nesmie sa ďalej využívať na žiadnom inom zariadení.

Ako prebieha inštalácia a nasadenie použitého softvéru?

Inštalácia a nasadenie použitého softvéru sa nijak nelíši od inštalácie nového softvéru.

Je použitý softvér skutočne výhodný?

Použitý softvér od renomovaných predajcov nie je pirátskou verziou – ide o originálny a plne funkčný softvér. Licencia na použitý softvér sa nelíši od príslušnej novej licencie. V porovnaní so získaním nového softvéru vám tak nevznikajú žiadne nevýhody, no naopak prinášajú vysokú úsporu financií až do 70%.

Ako je možné, že je použitý softvér o toľko lacnejší?

Softvér ako taký nepodlieha opotrebeniu. Ide o počítačový program, ktorý sa dá rovnako jednoducho nainštalovať aj odinštalovať a znovu použiť na inom zariadení. Nemôžeme teda hovoriť o klasickej amortizácii, ako napríklad v prípade osobného automobilu. Výhodnosť ceny použitého softvéru podporuje každoročné vydávanie „nových verzií“ originálnym výrobcom. Často však ide o minoritné zmeny, ktoré neovplyvňujú základnú funkcionalitu daného programu. Navyše s každým príchodom novej verzie programu sa navyšujú aj minimálne požiadavky na hardvér, čo môže pre firmy predstavovať obrovskú, neplánovanú investíciu do hardvérového vybavenia. Preto je výhodné najmä v podnikaní použiť staršiu verziu softvéru, ktorá je plne kompatibilná so súčasným hardvérovým vybavením a splní rovnakú funkciu.

Ako viem, ktorá softvérová multilicencia je pre mňa vhodná?

Ak si nie ste istí, naši predajcovia Vám radi ochotne poradia pri výbere najvhodnejšieho multilicenčného riešenia pre Vašu firmu. Kontaktovať náš môžete TU.

Ponúkate k použitému softvéru aj technickú podporu?

Nadobudnutím použitej softvérovej licencie prechádza na Vás nielen právo softvér používať ale prechádzajú na Vás aj všetky výhody a vlastnosti, ktoré softvérová licencia mala pri jej prvom zakúpení prvonadobúdateľom, teda ak technická podpora výrobcu bola obsiahnutá, máte rovnaké právo na technickú podporu výrobcu. Použitý softvér má všetky vlastnosti nového softvéru, vrátane technickej podpory Špecializujeme sa výhradne na obchod so softvérovými licenciami. V prípade potreby Vám však vieme zabezpečiť technickú podporu prostredníctvom našich obchodných partnerov.

Dostanem k použitému softvéru záložné médium?

V rámci predaja použitého softvéru spravidla klientovi dodávame aj originál záložné médium s predmetným softvérom, ak sa jedná o multilicenčné produkty. Pri OEM/PKC/krabicových verziách je originál inštalačného média neoddeliteľnou súčasťou licencie, len samotný kód alebo COA štítok nepostačuje pre legálnosť licencie, ak bol súčasťou dodávky prvému nadobúdateľovi.

Na čo si mám dať pozor pri nákupe použitého softvéru?

Uistite sa, že ide o preverený, legálne vykúpený produkt a balenie obsahuje všetky súčasti, ako pri nových licenciách (kompletné média a štítky). SoftwarePro garantuje 100% legálnosť všetkých softvérových licencii a za predané licencie preberá záruku (na základe Zmluvy o predaji softvérových licencií).

Je možné si u Vás dokúpiť len CAL licencie k určitému produktu/softvéru?

Áno, predávame aj samostatné CAL licencie. Kúpiť si ich môžete aj po jednom kuse.

Viete pridať použité licencie do nášho Microsoft VLSC centra?

Volume Licensing Service Center Microsoftu (VLSC) slúži ako webové rozhranie pre sťahovanie inštalačných médií s prehľadom licenčných kľúčov. Identické, ako by ste si viedli evidenciu licencií napríklad v Exceli a nami dodané médium si stiahli na Váš lokálny server. VLSC naopak neslúži ako Asset Management centrum Vášho softvéru (nezobrazuje reálny stav aktívnych a neaktívnych licencií, iba počet aktivácií jednotlivých produktov a počet možných reaktivácií) a nepotvrdzuje legálnosť, či vlastníctvo softvérových licencií. Skutočnosť, že sú licencie uvedené vo VLSC účte neznamená, že sú vlastníctvom Microsoftu. Prvým predajom prišiel Microsoft o vlastnícke právo, podľa rozhodnutia Súdneho dvora EU. Pridanie zakúpených použitých licencií do VLSC účtu. Pri použitých multilicenciách, Microsoft nedokáže preregistrovať multilicencie z VLSC konta prvonadobúdateľa na VLSC konto nového/ďalšieho vlastníka práv k multilicencií. To ale neznamená, že tento ďalší nadobúdateľ nemá k takejto multilicencií vlastnícke práva.

Odkiaľ nakupujete licencie pre následný predaj?

Naša spoločnosť nakupuje multilicenčné produkty od svojich zákazníkov, ale aj od preverených partnerských spoločností, ktoré sa výkupom softvéru zaoberajú hlavne v západnej Európe kde trh s použitím softvérom funguje už od roku 2012 a je veľmi rozšírený a vyhľadávaný. Veľké spoločnosti často prijímajú pracovníkov na časovo obmedzenú dobu v rámci projektov, kedy im musia zabezpečiť potrebné vybavenie ako aj celú IT infraštruktúru. Po ukončení týchto projektov spoločnosti v rámci znižovania nákladov tento prebytočný softvér odpredávajú a tým vzniká priestor pre ich výkup a následne obchodovanie s ním. Často sa stáva, že IT management nie úplne presne odhadne nákup softvéru alebo sa požiadavky na projekt zmenia, a preto sú často predávané aj nepoužité/neaktivované licencie. Takýmto spôsobom môžeme ponúknuť naším zákazníkom aj  najnovšie/aktuálne a nielen použité verzie softvéru. Ďalším spôsobom nadobudnutia  je prirodzená inovácia softvérového vybavenia v spoločnostiach hlavne v západnej Európe kde je zaužívané meniť softvérové licencie ihneď po uvedení novej verzie na trh.

Umožňuje Microsoft alebo iný výrobca softvéru prevod multilicencie?

Prvým predajom prišiel výrobca softvéru o vlastnícke právo k licencii. Toto právo prešlo na zákazníka (nového majiteľa licencie). To znamená, že ďalšie obchodné transakcie, prevod práv k licencii, už prebiehajú bez zásahu výrobcu, pretože ten na základe rozhodnutia SDEU nemôže ich ďalšiemu predaju brániť.

Je možné odpredať aj OEM licenciu, ktorá je viazaná na hardware?

Predaj/nákup   OEM licencií je  oproti iným verziám špecifickejší, keďže je potrebné striktne dodržať podmienky za akých sa tieto licencie môžu odpredávať. SDEU určil, že keď chce prvonadobúdateľ predať takúto licenciu musí ju odpredávať s takým obsahom balenia, ako ju nadobudol. V niektorých prípadoch je to komplikované, lebo napríklad štítky s aktivačným kľúčom, ktoré bývajú nalepené na zariadení je veľmi ťažké odlepiť tak aby tento kľúč zostal naďalej čitateľný, a tým mohli byť legálne postúpené práva k používaniu softvéru na ďalšieho vlastníka. Pokiaľ niektorá časť z tohto obsahu balenia chýba alebo je poškodená tak, že nespĺňa svoj účel, nedá sa licencia odpredať.  Ďalej musí zákazník preukázať, že je vlastníkom licencie so všetkými náležitosťami a uvedená licencia je stále podporovaná výrobcom.

Kontaktujte nás

Sme Vám radi k dispozícii pre všetky otázky a podnety. Osobne a kompetentne.

    alebo nám zavolajte na číslo: +421 322 856 300