So softvérovým auditom získate istotu aj ušetríte

 

Máte úplný prehľad o tom, aký softvér vaša firma vlastní a akým spôsobom ho využíva? My v SoftwarePro vám pomôžeme zistiť, či máte licencie skutočne pod kontrolou. Vďaka softvérovému auditu budete mať istotu, že spĺňate podmienky výrobcu, všetky licencie sú nadobudnuté legálne a stále platia. Okrem toho vám navrhneme optimálny model licencovania na mieru vašim potrebám (napr. kombinácia licencií nových, použitých a predplatného), aby bola vaša úspora čo najvyššia.

 

Ako prebieha softvérový audit

 

Na úvod je treba identifikovať subjekty, ktorých sa tieto zmluvy týkajú, tie budú zahrnuté do auditu. Naši certifikovaní softvéroví audítori zozbierajú dáta o nainštalovaných programoch pomocou skenovacieho softvéru, tie v ďalšom kroku validujú z iných zdrojov. Na základe výsledkov vypracujú predbežný report, ktorý s vami prekonzultujú a doplnia o spätnú väzbu. Záverečná správa prezentuje výsledky analýzy, poskytuje odporúčania ako zmierniť existujúce problémy a optimalizovať portfólio softvérových produktov. Tak aby ste boli chránení a perfektne pripravení na prípadný audit od dodávateľa softvéru.

 

Byť „čistý“ sa vyplatí

 

Vedenie akejkoľvek firmy môže byť v tejto veci zajedno, a predsa ťažko skontroluje každého zamestnanca, či si do počítača náhodou svojvoľne neinštaluje programy v rozpore zo zákonom. Zámerne či z nedbalosti porušovať autorský zákon by znamenalo čeliť vysokým pokutám a strate dobrej povesti. Podobné podozrenia a následný nútený audit už zničili nejednu prosperujúcu spoločnosť.

Že je to scenár ako vystrihnutý zo zlého filmu? Nariadenia o audite často prichádzajú od samotných výrobcov softvéru (najčastejším a najagresívnejším softvérovým audítorom je paradoxne Microsoft), a to nezriedka len 30 dní pred tým, než vyšle svojich úradníkov do akcie. Externý audit môže vyžadovať značnú prípravu z hľadiska času a úsilia, a výrazne zasahovať do bežného chodu firmy. Preto je tento „vynútený“ audit pre každú z nich takpovediac nočnou morou.

Je to zarážajúce, ale len málo firiem eviduje nákup a využívanie licencií a uchováva príslušné doklady o ich nadobudnutí. Takmer žiadna nemá k dispozícii priebežné reporty o stave svojho softwarového arzenálu, aby mohla prípadné problémy v predstihu riešiť a vyhnúť sa tak sankciám.

 

Čo vám softvérový audit prinesie

 

Softwarový audit je vlastne komplexná kontrola všetkých nainštalovaných softwarových produktov. Nasleduje overovanie, či sú platné a legálne nadobudnuté, a to na základe existujúcich podkladov a licenčných zmlúv. Softvér nemusí byť vyslovene nelegálny, bežne sa stáva napr. to, že firma používa viacej kópií programu, než koľko si k nemu kúpila licencií.

Pokiaľ uskutočníte včas interný audit, pomôže vám identifikovať existujúce problémy a nastoliť stratégiu, ako sa ich účinne zbaviť. Môžete maximalizovať využiteľnosť vašich súčasných licencií tým, že získate podrobný prehľad o všetkých programoch, ktoré vlastníte. A tiež zefektívniť využívanie už zakúpených licencií tým, že odhalíte prípadnú duplicitu, ktorá môže zaťažovať váš rozpočet. Nepoužívaných programov sa môžete zbaviť a tým otesať privysoké náklady.

 

Nestraťte sa v bludisku licencií!

 

Keď už nejaký softvér vlastníte či kupujete, je dôležité porozumieť zmluvným podmienkam. Výrobcovia v nich majú definované zložité pravidlá a využívajú skryté dodatky, o ktorých existencii kupujúci nemá potuchy a nevedomky ich porušuje. Pre laika je totiž ťažké vnímať rozdiel medzi OEM verziou, multilicenciou, predplatným, verziami pre štátnu správu, školskými verziami, podmienkami aktualizácií, downgradami a upgradami produktu atď. Tie výrobcovia naopak často menia takzvane za pochodu a vy máte mizivú šancu, že sa uvedené zmeny dostanú až k vám (Len IBM prichádza ročne so zhruba 3000 rôznymi zmenami v licenciách).

Preto je dôležité spolupracovať s licenčnými expertmi. „Našej spoločnosti nedávno prejavili dôveru napr. Slovenské elektrárne, kde sme uskutočnili licenčný softvérový audit. Našli sme priestor na optimalizáciu znížením počtu licencií, ponúkli odkúpenie nadbytočných a v niekoľkých prípadoch sme navrhli nákup výhodnejších licencií.“ dodáva záverom Marián Kobzík, konateľ spoločnosti Softwarepro.

Ak chcete mať vo svojom softvéri jasno aj vy, kontaktujte nás. Zistíme, kde máte rezervy a navrhneme optimálnu kombináciu licenčných produktov, ktorá vám môže ušetriť až 70% nákladov. So SoftwarePro získate istotu a žiaden externý audit vás už nezaskočí!

Zdieľať

Komentáre

comments

Žiadne komentáre

Sorry, the comment form is closed at this time.